Menü Bezárás

Közérdekű adatok

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

Hivatalos megnevezés: KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Kft. 
Hivatalos rövidítés: KIVING Kft. 
Székhely: 1138 Budapest, Szekszárdi utca 19-35. 
Postai cím: 1138 Budapest, Szekszárdi utca 19-35.
Adószám: 12685776-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-698455 

Központi telefonszám: +36 30 308-6584
Ügyfélszolgálat: +36 30 308-6584
E-mail: kiving@kiving.hu 
Internet: www.kiving.hu

KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Kft.

Telefon: +36 20 273-9400 E-mail: kiving@kiving.hu
Püspöki András Ügyvezető igazgató
Pala-Bartha Veronika Üzemeltetési-, gondnoklási-, és hagyatéki igazgató
Perneczky Tamás Műszaki igazgató
Bubán László Biztonsági irodavezető
dr. Bordás Ákos Beszerzési irodavezető
Rácz Ibolya Tímea Humánpolitikai irodavezető
Balázs Rita Pénzügyi-számviteli irodavezető
dr. Sipos-Tóth István Jogi irodavezető
dr. Sragli Roland Adatvédelmi tisztviselő
Háber Evelin Titkárságvezető

Felettes szerv (tulajdonosi joggyakorló)

Hivatalos neve: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság;
Székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.;
Postai címe: 1399 Budapest, Pf. 708.
Telefon- és telefax száma: +36-1-237-4400; Fax: +36-1-237-4100;
Elektronikus levélcíme: info@mnv.hu;
Honlapja: www.mnv.hu;
Ügyfélszolgálat elérhetősége: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; +36-1-237-4190;

 

Törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Hivatalos neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;
Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 28.;
Postai címe: 1363 Budapest,  Pf. 17.;
Telefon- és telefax száma: +36-1-354-4800,
Elektronikus levélcíme: ft.cegbirosag@birosag.hu;
Honlapja: https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/fovarosi-torvenyszek-cegbirosaga
Ügyfélszolgálat elérhetősége: 1051 Budapest, Nádor utca 28., +36-1-354-4932;

A 2009. évi CXXII. törvény alapján a vezető tisztségviselő javadalmazása a következő:

PozícióAlapbérJuttatásokFelmondási időVégkielégítés mértéke
Ügyvezető1.215.000,- Ft/hóMsz. szerintMt. szerintMt. szerint
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:
Gazdálkodási adatok – 2023

Éves beszámoló – 2022
Éves beszámoló – 2021
Éves beszámoló – 2020
Éves beszámoló – 2019
Éves beszámoló – 2018
Éves beszámoló – 2017
Éves beszámoló – 2016
Éves beszámoló – 2015
Éves beszámoló – 2014
Éves beszámoló – 2013

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

Beruházási statisztika

2023 Q1
2023 Q2
2023 Q3

Munkaügyi statisztika

2023 Q1
2023 Q2
2023 Q3

Teljesítmény statisztika

2023 Q1
2023 Q2
2023 Q3

Tájékoztató a közérdekű adatok igényléséről

Adatvédelmi tisztviselő, információs jogokkal foglalkozó személy neve, elérhetősége:

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Sragli Róbert

Email cím: kiving@kiving.hu adatvedelem@kiving.hu

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésében illetékes szervezeti egység:

Jogi Iroda

Elérhetősége: kiving@kiving.hu

Információs jogokkal foglalkozó személy neve: dr. Sipos-Tóth István, jogtanácsos