Menü Bezárás

TEVÉKENYSÉGEINK

MŰSZAKI BERUHÁZÁS-SZERVEZÉS

INGATLAN ÜZEMELTETÉS

GONDNOKLÁS

MŰSZAKI BERUHÁZÁS-SZERVEZÉS

A KIVING Kft felkészült a beruházási folyamat teljes körű lebonyolítására, de a megrendelői igényeknek megfelelően vállalkozik részfeladatok(például: közbeszerzés lebonyolítása vagy műszaki ellenőrzés) ellátására is.

A teljes körű lebonyolítás keretében az alábbi főbb tevékenységeket végezzük:

 • A beruházási program elkészítése
 • Engedélyezési tervdokumentáció elkészíttetése
 • Közreműködés az engedélyezési eljárásban
 • Ajánlati vagy kiviteli terv elkészítteetése
 • Ajánlattételi tervdokumentáció elkészítése a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet tartalmi követelményeinek megfelelően
 • A vállalkozó kiválasztása a 2011. évi CVIII. törvény előírásai szerint
 • A kivitelezés műszaki ellenőrzése
 • A beruházás eredményeként elkészült létesítmény műszaki átadás-átvételének lebonyolítása
 • Közreműködés a használatbavételi és birtokbaadási eljárásban
 • Garanciális ügyek rendezése
 • Az éves felülvizsgálati eljárás megtartása
 • Minősített beszállítói, alvállalkozói kör nyilvántartása, pályáztatása