Menü Bezárás

RÉGI ÉPÜLETEK - MODERN ÜZEMELTETÉS

ÉPÜLETEK ÜZEMELTETÉSI ÉS FUNKCIONÁLIS KONCEPCIÓT GONDOLJUK ÚJRA A MAI IGÉNYEK ALAPJÁN. HISSZÜK, HOGY VÁLTOZÁS NÉLKÜL NINCS FEJLŐDÉS, ÍGY KÖRÜLTEKINTŐEN, DE BÁTRAN VÁLLALJUK A VÁLTOZÁSOKKAL JÁRÓ KIHÍVÁSOKAT.

HIBABEJELENTŐ ZÖLD SZÁM +36-80-50-1111

INGATLAN ÜZEMELTETÉS

A KIVING Kft. fő tevékenységét az állami vagyoni körbe tartozó ingatlanok üzemeltetési feladatainak ellátása képezi. Az üzemeltetési feladatokat az üzemeltetési üzletág saját állományú munkaerőkkel, valamint szakmailag megfelelő referenciával rendelkező alvállalkozók bevonásával látja el. Főként bérlővel és használóval érintett ingatlanokat foglalja magában, de kivett nagy értékű ingatlanoknál is üzemeltetünk. A használóval érintett ingatlanok esetében az igények kielégítése mellett állagmegóvás fejlesztési feladatokat végzünk el az ingatlanokon. Amely ingatlanok nem rendelkeznek használóval, ott kizárólag állagmegóvás folyik.

üzemeltett ingatlan
0

MŰSZAKI BERUHÁZÁS-SZERVEZÉS

A KIVING Kft felkészült a beruházási folyamat teljes körű lebonyolítására, de a megrendelői igényeknek megfelelően vállalkozik részfeladatok (például: közbeszerzés lebonyolítása vagy műszaki ellenőrzés) ellátására is.
megépített ingatlan
0

GONDNOKLÁS

Az állami kivett ingatlanok állagmegóvási, kisebb karbantartási feladatait jelenti. Az ingatlanok nem rendelkeznek használóval, a hasznosítás érdekében igyekszünk az átvételi állapotot fenntartani.
A gondnokolási tevékenységet a Magyar Állam tulajdonában álló, az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlanokon az MNV Zrt. mint Megbízott és a KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Kft., mint Vállalkozó között megkötött, szerződésekben meghatározott feladatok szabályozzák.

gondnokolt ingatlan
0

Munkavállalóink

Az összlétszámunk 220 fő, a Műszak/Beruházás, Üzemeltetés és Gondnokolás az egész ország területére kiterjed. Megyei szintű kirendeltségeink vannak, ahol a karbantartók, gondnokok és takarítók vannak jelen. A központ Budapesten található.

alkalmazott
0

Kaszált területek

Gondnokoláshoz tartozik Magyarország földterületeinek kaszálása és bozótirtása is, amely folyamatosan növekvő tendenciát mutat, az idei évben közel 10 millió négyzetmétert érint.m2
0

Hagyatéki üzletág

A gondnokolási üzletághoz tartozik egy Hagyatéki üzletág, amely az ingatlanok birtokbavételét és ürítését jelenti. Az állami tulajdonú ingóságokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. központi raktáraiban szállítjuk. Az ingóságokat saját értékbecslővel mérjük fel.

hagyaték évente
0


1138 Budapest,
Szekszárdi utca 19-25
Telefon: +36 30 308-6584

E-mail: kiving@kiving.hu