Menü Bezárás

Cégtörténet

Cégünk első jogelődjét az EXPO ’96 Kft.-t a Világkiállítás előkészítése, megvalósítása és üzemeltetése céljából hozta létre a Világkiállítási Programiroda. Az esemény lemondásáig az EXPO’96 Kft. szervezésével jelentős volumenű út- és közműépítési munkák valósultak meg és megkezdődött a világkiállítási előhasznosítására tervezett egyetemi épületek kivitelezése is. A Világkiállítás lemondását követően a cég súlyponti feladata a „Lágymányosi egyetemi fejlesztések” programjának megvalósítása volt. Ez a kiemelt nagyberuházás a Petőfi híd – Lágymányosi híd – Bogdánfy utca által határolt területen a két legnagyobb magyar felsőoktatási intézmény, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatási, sport- és kulturális céljait szolgáló létesítményeit foglalja magába. A fejlesztési program tervezett előirányzata 85 milliárd Ft, volt, amiből 2001. év végéig 42 milliárd Ft értékű beruházás készült el.

Cégünk ezt a feladatot már ’96 Beruházásszervező és Fővállalkozó Kft. név alatt végezte. A lágymányosi egyetemi város megvalósításán túl a társaság irányításával készültek el az EXPO lemondásából adódó területrendezési, utóhasznosítási és kártalanítási feladatok is. A megvalósult létesítményeket napjainkban az Egyetemek, a Fővárosi Önkormányzat, illetve az érintett IX. és XI. kerületi önkormányzatok hasznosítják. A Kft. tulajdonosa 2001. évi döntése értelmében a társaság két önálló gazdasági társasággá vált szét.

Az egyik ’96 Beruházás-szervező és Fővállalkozó Kft. név megtartásával az Oktatási Minisztérium irányítása alatt működött tovább, amelynek a fő feladata a tárca területén megvalósuló beruházások szervezése, lebonyolítása volt, egészen annak 2004 évben kezdődött végelszámolásáig, melyet 2009-ben felszámolás eljárás zárt le.

A másik társaság a KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházás-szervező Kft. néven, kiválás útján jött létre és új társaságként működik tovább azóta is.